До 28-ми август книжните документи за кандидатстване ще се приемат само в отдел "Студенти" на Факултета по славянски филологии - стая 215!